ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் | Hansel and Gretel | Bedtime Stories | Tamil Stories for Kids | Magicbox

இந்த Bedtime-Stories கதை தொகுப்புப்பை முழுமையாக காண Download செய்யுங்கள்<a rel=”nofollow” href=” target=”_blank”> ஒரு ஊரில் Hansel and Gretel என்று இரு குழந்தைகள் இருந்தன . அவர்கள் மிகவும் வறுமையில் வாழ்ந்து வந்தனர் . ஒரு நாள் தன்தந்தை மற்றும் மாற்றான் தாயுடன் காட்டுக்கு சென்றான் . அங்கு என்ன நடந்தது என்பதை நீங்களே இக்கதையை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Hansel and Gretel are siblings who live in the woods… Continue reading ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் | Hansel and Gretel | Bedtime Stories | Tamil Stories for Kids | Magicbox