கிழக்குப்பார்த்த அழகிய தனி வீடு விற்பனைக்கு (New house for sales @ Coimbatore)

#this house is located @ malumichampatti Coimbatore this is east face house for sales (2bhk East face house)plot land area is 3 cent area of the building is 1300 sft this property located in a well developing area nearby bypass road School college & hospital all are facilities available in this location

property Details
Land area-3 cent
Building area-1300sft
M.bedroom-10×11
bedroom-10×11
living-10×16
Kitchen-8×8
Dining-8×8
attached bathroom
Outer bathroom available,
poor well available
car parking is available
asking price-35 lakhs (negotiable)

Location-Malumichampatti Coimbatore

Contact-89460-79953

0:00 location
1:15 parking details
2:10 Main door
2:45 Living Area
3:46 Dining measurement
4:48 kitchen wall tiles
5:41 bedroom
7:01 small bedroom
7:56 toilet
9:26 front area
10:09 gate

11:12 end

3 சென்ட்டில் 950sqftல் அழகான 2BHK வீடு

அழகியகிழக்குப்பார்த்த வீடு விற்பனைக்கு

Independent Houses for Sale

வடகுப்பர்த்த வீடு விற்பனைக்கு

Coimbatore Malumichampatti Sales house (1bhk house for sales)

<a rel=”nofollow” href=” target=”_blank”>

Follow on-
twitter-<a rel=”nofollow” href=” target=”_blank”>

facebook-<a rel=”nofollow” href=” target=”_blank”>

#houseforsalesinmalumichampatti
#Newhousesales
#realestate

source

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *